7 T4"" BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conforia ucsiotta Conforxa "besloten. J,iS Gonforiii besloten. .Besloten wordt den örond niet te veriauren daar net in ne bedoeling ligt het terrein te beste^iuen tot bouwterrein zoodra net H. h Ariobe3tuur afstand doet van net recht van ij «Tlr erfpacht op net a c xit er 1 i gg e na terrein. op het verzoen van adressante ordt af .ijzend besCxiiüt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 216