y. n fr z> BESLISSING Afdeeling en No. c - vör^uinoic vórlctnu tijds b^tii subsidie 01' finantieei.cn steun verleend uan ordeniu&slx* dut oij ue bedroetin^ voor l^jo ua.ii den ,a a 1 aox*utïi vuüi'tjCisofcIcl aaressanGe eex^ oubsiuie Ge veris énen ad i.lo, jcalotvii .orat de verpleogkosten van J. .Top goed te Keuren tot t^n bedrag van f.2.75 Pfcr aa&> onder voor- v.aardea-t _>b> van deze kosten morden verhaald up ren heer Top, vader van patiënte J. .Top, aie zich inb-n- over den voorzitter van het Colieöe bereia üfceft ver klaard deze kosten te be aaien. i? Jy net voorstel van den voorzitterj coni om uverengekomen oorut dat de Oostold op Dinsdag 23 april nos 1 u gsn v, orat indiensttreding y'f <u/*. le auurverlatoing nader onder het oo^ te zien in ovejr- ie.ue de raadscoiiiiiiissxe .au den i inister van bociale saken te verzoenen goéd J geplaaté^ te keuren, aai voor ae m vierkverscaD z r. ste erkloozen een huur toeslag te mogen toekennen rjaar dezelfde regeling als in de steunregeling bepaald, j jOu spoedig mogciijk ae nuur toeslag uit te betalen door verstrekking van huurbouaen. i y c S io u 'n- JQ i Ou. ClG zXU!T c S Scili u G ixiC- 'vt 6 vjU t -L CrXI j Cl G GU O liXcïi C B i j til J O r U u t Qd X7P 7 s**jé' De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 218