VjB| ,..er azender of vour- steiler .da tuin ivorte inhoud 439 fuciii..quoten ...ir "coezicnt. verder onderzoek n ..r ua mogelij -hacuen van xiuur verladen. .lsdan zal ook gelet worden op de Woningstichoing Goed o- nen .alhoeoel deze verecniging in een andere verhouding tot de gemeente .staat u ,;i ue cveri&t verutnigingen. Wat be- Aoi't ae xiuurtoeslag deelt de Voorzitoe mede, dat alleen huurtoeslag Kan ver s or-eat ore.en - .n a tïemlouzen die araentens de steunregeling worden 0e- eubUiia. .'oor de in wernverschaf i'ing ge-r'_ ple.atste werkloozen moet ae minister in cexx xxuurtoeslag bewilligen. Te^en xiet invoeren va., huurtoeslagbonnen aeei't spreker geen bezwaar. oiedt ter behandeling ^an cenige ver- zoenen «om bouwvergunning vergezcla van ue noouege têSKSx.ing»n en mviezcu ueiet i 35/51. gen no; l/lGue weigert AU..I- T Ou - eij. Q.. j-,i0 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 219