BESLISSING Afdeelina j Aanmerkingen en No. u-eleó op iiet ciivies van Iouïï- en oningtoe^iciao nos. 35/?Ij 33/3/j 35/5^ en 35/5ó, -orat besloten ae aanvro- gen nos. 2/312 en I/IO67 in te .Jilli^en. nounaanvra^e 1/1063 ;ordt aangehouden en oouaaanvrage 2/313 ordt ^e- wei^erd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 220