num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud Bestuur Irov. Utrechtsche Bond vuur Vreemdelingeri- verkeer treedt. -L c o xXxi ocriaai* Openbare 'erken. jti» -u-« f Hor ii j kluax at - r\:. eg lo SO&st - Crvan ueeso .Cvan doorbe noemd tijdelijk oirecteur Gemeen te .i erken TeoJbm y»b t e naar opt. nbare i erken f.v.d.heut oleas >3 3 o o s t Jciid Li uitüQüCLigmg tut joi j oenmoiiiot I up jj onderaag lo -ipr -l 1 sin He t J"aar IüÈurs-rcstauran-t teneinde in overig üt ia en architect ae "bi jz ond er heden van men iupouuvj en inricntmb van de gezumenlijnu "Stand»' op de tentoonstelling "hooi ue- derland" te .jiisterdam te bespreken en V -St te Zenu.t rapport terzake ^osiici. ophalen asch tn vuilnis in eigen beheer. vraagt vuor Zj.jn rekening te .iiilen dot.. riolceren e«n geaeelte van de sloot lan de perceden klaarsaterweg kb sn nö. Be ïechn.Ambtenaar adviseert _uns ti0 in-l jl i en aa r e s san i de xo s c en aa i 3 i? j in o. e g eme e 1 1 e ha s stort. jverzocht hem wederom Vcr0umhnt' te ver- L. ,i..i tot hi t exploite^ren van zijn jxiosk, &ele0cn aan de gatenbuihlaan. verzoent met de en regeling te jzijn - ichtgeldregelin, gebeente .lillegersberg treffen in verband met dier gemeente. Io r e o rappoj gericht t uit omtrent het aan den verzoek van de ed.ï.J.va, .e verbetering aanleg trot van eedestraai Raad. jhe ea(inza toir vóór de perceelen 17a7b9 en 9a brengt schriftelijk naar voren bezwaren inz&xe de exploitatie dor .-.oningeh der bounvereeniging Sint Joscph te Soest. i.r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 223