s BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen luoius t fc Jaa r C Is-uC sran der ooi de en en r ep uiic eren Gr - e-. XU G ér e as besloten -orat naar aanleiding vi n net scurxjven van de gedeputeerde Staten dd. p aaart j x. j.e .da. no. 579/ 5515 van ixet o—sxuxt van - n xia xa. lp x—-ux1 g j *d. ^og ver lenging van den proef i. eigen Deu-or uog ui tem j1 Juli -skennis te geven, voor'gs over t. gaan tot open-j a...re aanbesteding en den nieuwen directeur opeuoare -r dan el aanb-steain^ te bevelen. uO^üxijn n voor ae ,e. :ente net ofi Geaeputeerde stc 1 Juli enü liiet oesluxt tot ;xjsxgxng aer gexiecnGeoegrootxng f van gl Jee. Iy'j4- goed te ..eux*en .1 e n io- in .o .re aricsn /jorat c ondom. ne ad Ivf es van aen lecnnisch .uuot ar onder ae ^eoruiKexxjite [voorwaarden en te0en betaling van dL1>-n bosten ■verleend Jj' Ge ver zijn Laan Llvorens ae vergunning te verleenen aai het advies o°- j V llftjs. rsD^rg .nd met ente Besloten .1 ordt auressaxit t; (bet gemeen Gebestuur van iii. iraat Jesloten wordt aan den naad voor te stellen u-et op feet j yA ag Vl »3.ii cl en j"ya HB^-üxes ïii gfn,0'.'xx.ii j bZien van uexuc 11 ccc mede in Jfic g tro t -Bie lan^ Vc-xii ad 10 ssan utn pgcds pooc6 oi 1 6Ps zijn 0 gen der j o L s t tra Gilt0xi Gocii moet lorden iotL p. ii ü0 t b 01—ng der aan Tv o.n e nd 0 n een gr 0 0 o 0 v0 r~b0 ggr i ng is E°t stand gebracat ..et slechts can gerin^ offer hunner zijds. Be sloten "iorat het sonrijv.n vuur icenuisgeving ..au t rifcHieri iiCilli j ilen de li 00) 'el P&. C ii'C leigen 'b-xieer ..iees:, is ,an j.xan d.' Gfi C J. "Cr O ij ui G i te ^uVdïl ZOO SjJ 06iii^ t w 0 CU o e -1 wi.iC ii .00 G l..x. i gó i stig >cüGi in. X Ca. x 1 J F"V" X 01 ct U ir Of'O öll ct UXi U 0 X1 OliiGiè- i ii Oix 1 O Oc 'O X oeli C xl u V •- - ,x a t x 1 u UiOfc Q ovTObr, l Cxi OwTi Cxlboii ii L Xll j ZiCil GOg Ci.wx'SÖtlV i-i _f - iiw G O cii G "ii tJi. OcZ'vvlP^G Ven U3»G GtP J io.ci G v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 224