BESLISSING :ot "bet ling van worat bealooen. Afdeeling en No. Aanmerkingen ^Tc^r njeslotcri .'ïor-J-t dcu &rona nieu uê veiniureix. n^ g in n "O bedoeling ü.^g n g g o i. x. 0 i n gg g c s gc ii.uxi i x o o g oou.» uci rein aoodra het .in. Armbestuur afstand doet van net recht van erfpacht op net acuterxxoöenn terrein Jj V iqH iicil j V ei" ke n 'i e v - lh LC. Oi.i. erilOeK K w c u i c ^ronci iL G 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 226