NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2b April 193 5 Tegenwoordig de Heeren MrG-leketh.burgemeester ix.van Klooster ert K.Lodeesen, Wethouders- Secretaris J GABatenburg - Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4j?9 t/m 46>. Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd. II W Afd. IIIl Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 228