ui- iiS. Afdeeling BtSLISSIMG AanmerKingen urgem. zijn g te r ver- T GHP stBur- leenen er dro- 1, sec- urothe- alaein dening geleger,r eikast nuit de Besloten wordt ae aanscnrij ving re richten overeenkom- stig' de Bijlage niernevens gevoegd. jje ontwerf-vergunning wordt goedgekeurd. Besloten wordt op het vertot^ afwijzend te beacnikken .Aangezien ae aanbouw niet is te beschouwen als te zijn ,g.n. "gesloten bouw" V 5 end gead- naar en woning .n 31 ■L,e_ baan houden taan zal ,ot het iepen van 1 n het ükhuy- .8 Janua- ran net litings- i verkoof geschie- Besloten wordt te berichten, dat tegen net houden van wedstrijden op zondag geen bezwaar bestaat mits aan de voorwaarde aoor het hoofd der zolitie te steilen wordt vola Omtrent de beoordeeling van den bauhbouw zai overleg te plegen zijn met den Technisch Ambtenaar van Bouw- en io- ningtoezicht hantoor Lange Brinkweg. Ben zevental sollicitanten hebben aan de uitnoudiging Lj/-n.fT gevolg gegeven. hen sollicitant trekt zijn sollicitatie Ha afloop van de ontvangst wordt besloten omtrent vier sollicitanten nadere inlientingen, in te winnen. Je namen dezer soilicitanten zijn in het desbetreffend dossier als vertrouwelijk vergeld. Je gevraagde ontheffing wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 22