num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud 460 461 Techn.Ambtenaar Gasbedrijf M. A.Schalkwi jk Bosstraat 7 Soest. 462 N.V.Petroleum My.; "The Texas Comp." Den Haag. vraagt machtiging tot verlenging van de hoofdbuis der gasleiding in de School straat met 560 M.waarvan de kosten worden begroot op 2022,=. klaagt over den z.i. ongewenschten toe stand waarin de linkerberm van de Bosst verkeert en verzoekt hierin verbetering te brengen. Omtrent deze zaak 'wordt rap port uitgebracht door den directeur van gemeent ewerken verzoekt vergunning tot de oprichting eener ondergrondsche benzinebewaarplaat J met bovengrondsche aftapinrichting, in/ I op het perceel, sectie E.1261, gelegen aan de Banriingstraat 02. Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brand weer te Soesterberg en den directeur van gemeentewerken. 46/ Wethouder Van Klooster stelt in verband met een aan hem gedaan verzoek voor, bij c.e h .V.Arnhemsche Waterleiding-Maatschappij een aanvrage in te zenden om prijsopgaaf van aanleg van een hoofdbuis der waterleiding in de Birkstraat vanaf het eindpunt der bestaande leiding tot de grens der ge- meente

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 235