7/i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 5 van ae üchool- DSt en ten toe- Ie Bosst betering I Drdt rap teur van chting aarplaat ing, in/ gelegen t dit t door brand- cteur Besloten wordt den Technisch Ambtenaar te machtigen tot y- 3433 t verlenging van de hoofdbuis in üe Schoolstraat. Ma kennisneming van het rapport van den Directeur van Gemeentewerken wordt besloten adressant te antwoorden conform den inhoud van gemeld rapport. Be vergunning wordt verleend overeenkomstig het hiernevens als bijlage gevoegd. besluit \S Aj m gedaan sche anvrage aanleg ing in t der der ge- iConform het voorstel wordt besloten. Verzocht zal wor- A] den of van de zijde der k.V. eenige kosten voor hare .rekening kan worden genomen boven het aandeel in ue concessie bepaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 236