1 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5.0. April 193 5- Tegenwoordig de Heeren MrG.jjeketli, -Burgemeester. 11. van Klooster en K.Lodeesen, Wetiiouders Secretaris J G A.Batenburg.. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, - f' De Secretaris, Bevat volgnummers 464 t/m.4.75..». Uitgevoerd V Afd. 1: 4- Afd. II: Afd. IIIj Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 238