f /U ry/ .ge ver- ;zeld van ezen richting aftapin- sectie A. serstraat advies ït der en docr een ontwerp aterlei- sing tot )om ge- .ding van ;1egen 3.2000. an komen itewerk BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het 55/63, 35/64 advies van houw- en Woningtoezicht, nos. |A en 35/65, wordt besloten de aanvragen nos. 'J- 1/1073, 1/1074 en 2/314 in ie willigen. Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen, overeenkomstig het ontwerp-besluit, hiernevens ais bij- xage gevoegd. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. Besloten wordt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken, dd. 27 April 1935, no.2565/50, m, brengtgadressant te plaatsen op de lijst van aannemers iri jven aM V xyIr. verkie- Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. 1 te be lonende Soester- let be rd en ing hem in- i een enke een ge- Eno Ie wordt sffing te L aanvra ids stort 30 is I 6 x ting be gaven ovei rhoudinv Ee uienen, zangen op', aten ue- Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde, dat aanvrager een bedrag stort in het wegenfonds ad 290,=, zijnde voor aanlegkosten 248,= en voor onderhoudskosten 42,=. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 240