legger zal worden samengesteld onder leiding van den Directeur van Gemeentewerken dan wel of aan den Raad moet worden voorgesteld aan bovengenoemd bureau daartJ opdracht te verstrekken. De kosten welke door het Burl "Het Oversticht" in rekening worden gebracht worden b< rekend op 550,= met een wegenlengte van 125 k.il. Daarboven 2,25 per K.M.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 243