tL NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS in den i Raad l daartj iet Burl >rden bi VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Mei 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mx.G.Deketh, Burgemeester' K.van Klooster en K.LodeesenWethouders. Secretaris J G.A .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De.-Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4? 6 t/m 490. Uitgevoerd Afd. 1Afd. Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 244