4U. 9te 3 eenng ESL1SSING Aanmerkingen Besloten wordt betreffende het vereenvoudigd beplan tingsplan voor de Banningstraat het advies te vragen van het Staatsboschbeheernadat door den Directeur van Gemeentewerken alsnog een vereenvoudigd plan zal zijn overgelegd. V Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te 1/ Jij- machtigen de gevraagde opmeting door den landmeter te doen geschieden. Be declaratie wordt goedgekeurd en wordt besloten op- An J> dracht te geven tot uitbetaling van een bedrag ad f 384,>5. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen de genoemde vernieuwing te doen geschieden op kosten van de gemeente. Besloten wordt het schrijven van adressanten te depo- j/ neeren. Besloten wordt zich neer te leggen bij de meening van den A.N.W.B. Voorts wordt besloten het plaatsen van paddenstoelen ft- "bftiu te vragen voor het rijwielpad vanaf de Birkstraat over: de Maarschalkersteeg, langs de Zevenspar, door de Lan-i ge Duinen in aansluiting op het rijwielpad Soestduinenj- Amersfoort Conform de voorstellen van den Voorzitter wordt beslo-j ten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 248