Afzender of voorsteller Datum num Korte inhoud mer 490 Viee-president van den Raad van State roept op om wanneer zulks noodig wordt geacht te verschijnen in de vergadering van de afdeeling voor de geschillen van het bestuur waarin verslag zal wor den uitgebracht inzage het geschil om trent de dekking van kosten voor wegen aanleg. Beslott dragen punt d« ter:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 249