NOTULEN At BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN lo -Januari 1935. Tegenwoordig de Heeren Jtr $ti.├╝eicetiir Burgemeester.,. H. van i-JLooster en K.iiOdeesen, netn.oud.exs.. Secretaris jG.A. Bat enburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 41 t/m Uitgevoerd Afd. /L Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 24