g wordt gadering Llen zal wor- li1 om- r wegen- BESLISSING Afd e^'n^ Aanmerkingen en No. 1 Besloten wordt het hoofd der afdeeling financiën op te ui dragen en te machtigen, namens het College het stand- punt der gemeente tegenover de afdeeling toe te lioh- - ten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 250