notulen Jfyk BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8. Mei 193 5 Tegenwoordig de Heeren Kr G»LeicethBurgemeester H.van Klooster en K.LedeesenWethouders Secretaris J G.A.Batenburg.* Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 51.5, Uitgevoerd Afd. IA Afd. II Afd. IIIL Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 252