BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen g van ee oer het n en de hierom- fcBesloten woddt conform het advies van den Directeur -Jh 'van Gemeentewerken dd. 30 April 1955 üo.5975/2» Slechts {voor eén bord ter grootte van 40 bij 100 cM. tot weder- w opzegging vergunning te verleenen. enen om zaak agen zoodanig plaatser ien weg omtrent n wonin- eze ge- Besloten wordt adressanten mede te deelen, dat na in gewonnen advies, geen bijzondere redenen bestaan om in te grijpen- I/ Js- ySa .Conform het advies wordt besloten den Minister te ver zoeken de huurverlagmg als door de Commissie voorge- steld, goed te keuren. /h*. 3/3iT schrijve: ^801 me- Baatbe- voor wat er o»a. en moet Ln de i wegen 3ige eide eering c en in rden op- plex we- 5nomen 311 een Van het schrijven van den Directeur van Gemeentewerken wordt kennisgenomen. Voorts wordt besloten genoemd tp. ztfc?/ schrijven ter kennis te brengen van de Commissie voor Openbare kerken. 3osstraa* «Besloten wordt adressant het door hem gevraagde seert te' ongeveej sectie Bi van 1 ,1 tuk grondsgroot ongeveer 262 M2, kadastraal bekend als sectie D.no.2050 gedte verhuren voor een huursom van j 1,=, onder de voorwaarden van het fiaadsbesluit dd |M 5 Maart 1955, 1e afd. no.5879.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 258