^7- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het advies van de Commissie voor liet Grondbe- [PL drijf wordt besloten, dat van grondaankoop wordt afgezien en omtrent ruiling van grond r.og een beslissing zal wok-* den gegeven. Besloten adressant te berichten bereid te zijn den Jl\- Raad voor te stellen het gevraagde terrein te verkoo- pen tegen een koopprijs ad 5 >50 PeT LI2v köfll. Besloten wordt adressant te berichten bereid te zijn (/- cJ\[- jden raad voor te stellen het gevraagde stuk gronds te verkcopen breed ongeveer 2} meter en diep ongeveer J>6 v 55 meter tegen den koopprijs van 2,75 per M2 Besloten war dt overeenkomstig het advies van den Di recteur van Gemeentewerkendd. 5 Mei 1Sp5 no.5967/2, L.Vervat aan te schrijven de noodzakelijke verbeterin gen aan te brengen. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 260