S' I )?U. 'H BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen chting pgebouw ici e in- aal be- n aan de, 3 uitge- vrijwil- den di- atwerp aartweg nning rij en. estook- ioor /in per-1 an de cliting erceel t in J?.C. s uitge- vri jwil- direc- een De gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig J)t 'het besluit, hiernevens als bijlage gevoegd. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd PA) v// ih r De gevraagde vergunning wordt verleend, conform het besluit, hiernevens als bijlage gevoegd. 1/ Jf V ng van «JHeint-I Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken on te lP cJr dragen, voor den bouw van do brandweergarage te Soes- terberg een geheel nieuw plan met kostenberekening in te zenden. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 262