NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.0....Mei 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr G.Deketii, Burgemeester H.van Klooster en K.ledessenWethouders. Secretaris J GABat en-burg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 51 6 Uitgevoerd Afd. IAfd. II t/m -529- Afd. IIIAfd. IV /A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 264