rap~v M' BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. V 55/69 en 55/70, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1076 en 1/1077 aan te houden. Besloten wordt een verguld zilveren medaille ter be- 19-J($ schikking van het comité te stellen. I Aangezien v.d.Zouwen somwijlen belast wordt met werk zaamheden voor gemeentewerken, wordt besloten aan den Directeur te verzoeken v.d.Zouwen te bewegen van zijn verdiensten zoo mogelijk het niet uitbetaalde loon aan adressant bij gedeelten af te betalen. Besloten wordt adressanten te berichten, dat aan hun verzoek zooveel mogelijk zal worden voldaan. iBesloten wordt, nadat de Schoonheidscommissie zal zijn gehoord, aan den Raad voor te stellen conform het port van den Directeur van Gemeentewerken dd. 6 Mei 1955 no.5667/5. Besloten wordt P.de Boer te berichten overeenkomstig het advies van den Directeur van Gemeentewerken dd. 7 Mei 1955 no.1/1056. IA V Besloten wordt van de verzekering voor jeugdige werk- loozen geen gebruik te maken. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen -5~cfS 3 r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 266