XV atser rzijde el Mid- an Ge- j ven aagde verlee- an van de terreir. che- langs '4 H.A. Le t iza- .s sec- van de Schriks-I ioest i die be- )lg van niet >rwaar- ;n stel- 2e afd 1 den i tot aange- roor de ïin aan BESLISSING Besloten wordt conform bet advies van den Birecteur van Gemeentewerken dd. 8 Mei 1Sp5 no1I-, de gevraagde vergunning te verleenen. Afdeelinq Aanmerkingen X l Besloten wordt met intrekking van April j.1. de beplanting tot een te stellen. het besluit van 16 volgend seizoen uit Besloten wordt de reeds genomen beslissing van het Col- fj lege met betrekking tot deze zaak in te trekken en den Baad naar aanleiding van ingekomen verzoeken van Suij- dam te adviseeren de behandeling uit te stellen tot na de vaststelling van het ontwerp-uitbreidingsplan. Be beslis zoek in te sing wordt aangehouden en besloten stellen naar den meest-biedenden een onder- \F inschrii- 4/1 ver C.Bleeksma. >,50 &/j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 268