r Korte inhoud Datum Volg- num- i Afzender of voorstelier mer 528 529 G J.GrootewalGe meenteraadslid. Nationaal Verbond van gemeente-amb tenaren Utrecht. verzoekt in de eerstvolgende openbare raadsvergadering een interpellatie te mogen houden naar aanleiding van een in "de Soester" van 10 April 19p5 ver schenen artikel "Soester Natuurbad". Interpellant stelt eenige terzake die nende vragen. licht toe, waarom afschrift van het rapport van Ir.Groote verzocht werd. Indien foor het College tegen den be trokken ambtenaar geen disciplinaire maatregelen worden overwogen, wordt verzocht het verzoek 'om toezending als niet gedaan te beschouwen. Beslot ,met ge Aan ir Hl-Raad j 1 stelde Beslol er op van h<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 269