2>jt Kr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt liet schrijven den Raad voor te leggen net gelijktijdige beantwoording der vragen. Aan interpellant mededeelen dat zijn schrijven den o "Rf'ad zal worden aangeboden net de antwoorden op de ge-j Z elde vragen. Ra st Besloten wordt het Nationaal Verbond te berichten, dat er op het oogenblik geen redenen zijn voor toezending van het rapport.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 270