NOTULEN burgemeester en wethouders .4 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 Mei 193 5 Tegenwoordig de Heeren MrG.Beketh, Burgemeester K.van klooster en JU-LodeesenWethouders Secretaris J GABat enb.urg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 550 t/m545 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 272