u v 4- V aflW voor .uit van innen ne ;unning inrich- >r asch lur der 1 uitge- mslagen op te vui3 per swaar te- Ie voor grens lissing id. 25 hem als- t plaat- ij n bi j- raat 50. ds gele nzende n berich n gedeel straal en be- ds gele nzen de n berich en ge- kadast rn: en be- Van liet schrijven van Ged. Staten wordt Kennisgenomen. \$lA)- het sclirijven van Ged. Staten wordt voor kennisgeving W*/^jzV aangenomen. Besloten wordt bij de afgifte van de vergunning volge de Hinderwet aan nevenvermelde Staal rekening te den Directeur van Gemeen-'^ houden met de tewerken bij mededeeling var- schrijven diens schri.iven dd9 Kei 1955 no.7/147-1. Met intrekking var het besluit van B. en 1955 wordt besloten adressant vergunning tot plaatsing van een reclamebord. W.dd. 16 April te verleenen Besloten wordt den grond behoudens _oedkeuring van Ged.y otaten te verhuren voor dén prijs van /O,50 tot 1 Janu ari 1956* v td nesloten wordt den grond tot lens goedkeuring van de Ged. 0,50. 1 Januari Staten te 1556 en behou- verhuren voor IV Htilis' W1JZ1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 276