1 NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 Mei 193 5.. Tegenwoordig de Heeren Mr.G.Leke.th.,. Burgemeester ii. van Klooster en K-Lo.dees.er,.., ethoudexs Secretaris J G. ABatenburg- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m ..537 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 280