V 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt het besluit dd, 8 Mei j.1. te handhaven i*Jj* V 1. Besloten wordt aan de vereenigingen te verzoeken de i.osten ad 20,= gezamenlijk te dragen. fjj- hordt goedgevonden. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te be richten, bedoelde arbeiders of niet te plaatsen, of tewerk te stellen in een ander werkobject als o-fa. het maken van een wandelplaats op 't Hoogt (Panorama). 3 Besloten wordt van de aanbieding geen gebruik te maiieni. f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 284