t. NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Mei 193 5. Tegenwoordig de Heeren MrG-Deketh, Burgemeester H.van Klooster, en K.Lodeesen., Wethouders Secretaris J G A Batenburg., Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 558 t/m577 Uitgevoerd Afd. 14 Afd. II Afd. Afd. IV V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 286