frfa' fa a*-/. I K/lv 4s' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos. jj> 35/62, 35/52, 35/80, 35/74, 35/6O, 35/72 en 35/77, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1072, 1/1064, 2/1064, 1/1081 en 1/1082 in te willigen. Bouwaanvragenj nos. 1/1070 en 1/1079 worden geweigerd. Van de circulaire wordt kennisgenomen. I/ Overeenkomstig de adviezen van den Directeur van Ge- Aj- meentewerien en den Inspecteur van Politie da. 15 Mei 1525, no.4009/2 wordt besloten de gevraagde vergunning'11 Hotó tot wederopzeggens toe te verleenen. Van nevenvermeld schrijven wordt kennisgenomen. ha nadere inlichting betreffende nevenvermeld crediet wordt besloten tot betaling van de declaratie ad 142,50, door J.Wolff ingediend, over te gaan* De de- •claratie te splitsen over de onderscheidene posten. Besloten wordt de rekening 1924 en de begrooting 1935 den Raad ter kennisneming over te leggen. Besloten wordt conform het advies van den Inspecteur van Politie dd20 Mei 1935, no.2822/^2 de gevraagde tijdelijke vergunning te verleenen en wel tot 3 Juni V ihï 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 288