Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 576 577 De Voorzitter. Afd. .Financiën. zendt magazijndeclaraties van openbare werken over het 4e kwartaal 19)4 en de daaruit voortvloeiende nota's voor der den wegens gedane leverantiën alsmede de inventarisstaat per )1 December 19)4 van het magazijn van openbare werken Iwaaruit blijkt dat op dien datum in het magazijn voor 6.465,52 aan goederen aanwezig was, welke naar den dienst 1955 moeten worden overgeboekt. zendt loondeclaraties van openbare wer ken over het 4e kwartaal 1954 en de daaruit voortvloeiende nota's voor der den wegens verrichte werkzaamheden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 293