I penbare 4 en de oor der- Ismede ber 1934 erken m in het ederen enst are wer- n de oor der den BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De declaraties worden goedgekeurd. Voor de declarati ad 0,19 terzake verplaatsing van een kiosk zal med in verband met uitgegeven loonen een post worden in gesteld op de begrooting 19j>4. Besloten wordt tot goedkeuring der declaraties-r In verband met de gemaakte opmerkingen wordt besloten 1e. voor verplaatsing van een kiosk aan de Batenburg laan een post in te stellen op de begrooting 13^4 2e. de declaraties ten laste der politiewoning en on derwijzerswoning voor rekening der gemeente te ne men pe. de declaratie ad 784,29, rioleering, te brengen ten laste van het Natuurbad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 294