NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24 .Hel 193 5 Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh., Burgemeester H. van Klooster en KLode e s en., ┬╗etliouders Secretaris J GA .Bat en.bu.rg.. Afwezig Accoord De Burgemeester, 4 De Wethouders, y j j2. Secretaris, Bevat volgnummers t/m 135. - Uitgevoerd Afd. 1Afd. IIAfd. IIIi. Afd. IV L i i r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 296