NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 Januari 193 5» Tegenwoordig de Heeren in? .Gr.i>eiceth, .Burgemeester H.van ..iooster en m.noaeesenetiiouaer s. Secretaris u a .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 47, Uitgevoerd Afd. I: Afd. IIV Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 2