Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 591 P.Selderbeek en cons 592 595 5 04 )ir.van Gemeente werken. .van Altena, Jtrechtscheweg te 3aarn De Voorzitter. 5e. de Algem.Gymn.-en Athletiekver 4e Soesterberg te Soesterberg ƒ120, de R.K.Gymnastiekver "Oxescendo" te Soest "120,- terwijl de Eer:-te Soester Voetbal-en Atliletiekveieeniging te Soest en de Chr. Vereeniging tot Lichamelijke Op voeding "fraternitaste Soest niet voor subsidie in aanmerking komen en adviseert het opgemaakte ontwerp-be- sluit vast te stellen. verzoeken het le Heeserlaantje over een lengte van 200 meter te verharden en daarop alsdan de Baatbelasting toe te passen. Adressanten zijn bereid aan de gemeente kosteloos grond af te staan, mits zij voor het eerste gedeelte van het 1e Heeserlaantje bouwvergunning kunnen krijgen. I brengt advies uiterzake het adres aar den Raad van J.Olyslager, 1e Heeser laantje no.5 betreffende aanleg en ver harding van genoemd laantje. verzoekt ontheffing van het bepaalde bj art15 der bouwverordening zulks ten bd hoeve van den verbouw van perceel sec tie H.no.2625 gelegen aan de Koninginne jlaan. De directeur van gemeentewerken (brengt bij schrijven van 22 Mei 1955, no.2/4 gunstig advies uit. biedt ter vaststelling aan een opgaaf jingevolge art.12, te lid van het finan- jciëele verhoudingsbesluit van de jaar- Iwedden van den burgemeester en den se- Icretaris op 1 Januari 1955- i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 301