p Datum orte inhoud Volg- num- mer 595 Afzender of voorsteller JOlyslager 1e Heeserlaantje 5. zendt aan Wethouder van Klooster een schrijven, verzoekende diens tusschen- komst, teneinde te verkrijgen een schril telijk bewijs dat binnen J maanden de nieuw op het ontwerp-uitbreidingsplan geprojecteerde weg ter plaatse zal zijn gelegd. Hij heeft deze verklaring noo- dig in verband met een nieuwe hypothe caire leening op zijn eigendommen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 303