NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 28. Mei 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr G-. Deketii, Burgemeest er H.van Klooster en K. lodeesen, ïïetiiouüers, Secretarie J G A Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 596 t/mp" 4 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 306