/Xu.iyi V ij Afdeeling en No. Aanmerkingen .dressant te berichten, dat geen ontheffing van betaling n net ^K^ni on^s vti. iccüu xx ox uün* van een ïf onds .nlich- iort uio- ;enaar en vso- ïemxng t van he o le o tember Kennisgenomen atiLr, leming en in de w o- i over )ort be- j trole vait Lacht- ist, ovtj; rn den raat =ns aing strijd port uit] tenaar en w o - 35, *o Kennisgenomen. Dp .iet fiatteeren der loonJositanties dour den Voorzitter rt\ der Vereeniging zal oorden aangedrongen. /in aan de ii'.V. en aan den raad van Commissarissen ie ver- londering van het Coxiege te Kennen geven over de wijze /r Aan wonaenng van net boxxege te ^ennen Beven over de wijze A 'waarop met de finanti'ën der ïf.V.gehandeld wordtmet ae/^ x3? raadgeving strenge maatregelen te nemen ter voorkoming dezer geconstateerde feiten. Beslopen wordt adressant mede te deslen, dat geen termen aanwezig zijn om in te gaan oo zijn schrijven. 10egen 58 als and. Besloten wordt de schadevergoedingen uit te bezalen zou dra het raadsbesluit dour gedeputeerde btaten is goed gekeurd. it'0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 30