Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 614 Dir.van Gemeente-' werken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noc- dige teekeningen en adviezen. G e le t 55/71 den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 313