>rzoek de noo- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jcelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no- 1)5/71, wordt besloten de aanvrage no.1/1078 aan te hou 0. den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 314