NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ,JL J uri i 1935 Tegenwoordig de Heeren Mi G. „eketh., Burgemeester. H. van Klooster en K.LodeesenWetiiouders. Secretaris J G .ABatenburg. Afwezig Accoord De Weihouders, De Burgemeester, De-Secretaris, Bevat volgnummers 61.5. t/mö2ö Uitgevoerd Afd. 14) Afd. II Afd III i Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 316