/9u. 'xss WaJj. BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Besloten wordt een begrootingswijziging te bevorderen. Met de vastgestelde uitgaven-factor wordt genoegen genomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 318