BESLISSING Afdeefing Aanmerkingen e gevraagde toestemming wordt verleend conform de voor- aarden door den Directeur van Geraeent ewerken gesteld. V htiij. ie vergadering vereenigt zich met het advies van den pz irecteur van Gemeentewerken en besluit aiencvereenkom- tig aan adressanten te berichxen. Y H Besloten wordt niet op net voorstel van den heer Veen- 'stra in te gaan. ;esloten wordt den Paad het benoodigde creaiet te vra gen onder aanvoering der motieven die tot deze over schrijding aanleiding hebben gegeven. votificatie. jde toestemming wordt verleend onder voorwaarde, dat om-|j ^rent den gang van zaken de Collecte betreffende, voor-G lieverleg gepleegd wordt met den Inspecteur van Poli-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 320