NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Juni 193 5. Tegenwoordig de Heeren mr. G..deiceth, "burgemeester, H.v.Klooster en h.Lodeesen, wethouders. Secretaris JG .A «Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, j, /c. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers G29 t/m ö.45.. Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. II Afd. III Afd. IVZ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 324