NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 1.1 Juni VAN Tegenwoordig de Heeren MrDeketli, Burgemeester. iï.van Klooster en K.Loüeesen, «VetJüouuers Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 646 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 332