l Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 650 Dir.van Gemeente werken. 651 Hinister van Soci ale Zaken. 652 Dir. van Gemeente werken doet toekomen een begrooting ad 2000,= met teekening van de vergrooting van het E.S.V.A.C.terrein- bericht stak bij nadere overweging bereid te zijn goed te vinden, dat de loon- norm bij de werkverschaffing voorloopig bepaald blijft op >0 cent en de regen verlet op 24 cent per uur. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de nooaige teekeningen en adviezen. Beslot jlege g 'eenigi ]f 2000 meen s den he Van de ten, d zigd t ring n gemees Gelet 55/ÖS, gen no

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 335